เข้าเล่มแบบมุงหลังคา

เป็นการเข้าเล่มที่ง่าย และรวดเร็ว วิธีการเข้าเล่มมุงหลังคาคือการใช้การเย็บแม็กซ์ด้วยจักร

แทนการแม็กซ์ด้วยมือเพื่อเพิ่มความคงทน เย็บลงไปตรงกลางรอยพับ 2 – 3 ตัว แล้วแต่ขนาดกระดาษ

เข้าเล่มแบบนี้คือสามารถกางได้ออกเต็มที่แต่ไม่เหมาะกับเมนูอาหารที่มีจำนวนหน้าเยอะ ข้อดีคือ รวดเร็ว ราคาถูก เปิดง่าย  จำนวนหน้าในการเข้าเล่มมุงหลังคา 8 หน้าขึ้นไป

เข้าเล่มแบบห่วงกระดูกงู

เมนูที่มีการเข้าเล่มโดนการใช้ห่วงเกลียวแบบเส้นเดียวคือห่วงลวด หรือห่วงพลาสติก การเข้าเล่มแบบห่วงกระดูกงูข้อดีของมันคือสามารถเปิดได้สุด 180องศากันเลยทีเดียว แต่ส่วนมากคนไม่ค่อยนิยมเพราะคิดว่ามันไม่สวย แต่ที่จริงแล้วการเข้าเล่มห่วงกระดูก จะค่อนข้างทน เปิดง่าย ราคาไม่แพง   จำนวนหน้าในการเข้าเล่มห่วงกระดูกงู 12 หน้าขึ้นไป

เข้าเล่มแบบยึดหมุด

เข้าเล่มแบบยึดหมุดจะใช้หมุด 3 – 4 ตัวแล้วแต่ขนาดกระดาษ หมุดที่ใช้ในการเข้าเล่มคือหมุดตอกเหมาะสำหรับการเข้าเล่มเมนูอาหาร การเข้าเล่มแบบเย็บหมุดนี้ต้องเว้นสันเพื่อใช้ในการเข้าหมุด ประมาณ 2 ซม.

 จำนวนหน้าในการเข้าเล่มยึดหมุด 12 หน้าขึ้นไป

เข้าเล่มแบบปีกผีเสื้อ

สามารถกางออกได้ 180 องศา นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท Photo book หรือเมนูอาหาร จำนวนหน้าในการเข้าเล่มปีกผีเสื้อ 12 หน้าขึ้นไป การเข้าเล่มปีกผีเสื้อข้อดีคือ แข็งแรง ทนทาน สวยงาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.