Blog

เทคนิคพิเศษการพิมพ์รูปเล่มเมนูอาหาร

การพิมพ์เมนูอาหาร เป็นภาพลักษณ์และเป็นหน้าตาของร้านที่ลูกค้าทุกคนจะเห็นและได้สัมผัสค่ะ ฉะนั้นการทำเมนูอาหารอย่างแรกต้องมีไฟล์ที่พร้อมพิมพ์แล้ว ซึ่งเมนูอาหารที่ดีต้องใส่รายละเอียดอาหารให้ครบ แบ่งแยกหมวดหมู่อาหาร

By krapalm, ago
Blog

ไอเดียการออกแบบรูปเล่มเมนูอาหารให้ดึงดูด

ปกติถ้าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์การออกนั้นจะทราบว่าลูกค้าต้องการสิ่งใด และต้องทำเช่นไรให้รูปเล่มเมนูนั้นดึงดูดลูกค้าได้ ซึ่งหลักๆการออกแบบนั้น มีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น การใช้สี การจัดวาง การใช้คำ

By krapalm, ago
Blog

ถ่ายภาพอาหารอย่างไรให้ดูน่าทาน

คงจะดูเป็นเรื่องปกติเมื่อไปร้านอาหารลูกค้าจะต้องดูรูปเมนูอาหารเป็นหลัก ก่อนตัดสินใจสั่งอาหาร ซึ่งรูปอาหารในเล่มเมนูจะต้องดึงดูด น่าทาน เพราะภาพอาหารนั้นเป็นปัจจัยหลักของการสั่งอาหาร

By krapalm, ago